Ιστορίες του Πλανκτόν
(για τα παιδιά του δημοτικού)

Η ταινία αυτή είναι προϊόν διάδωσης των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος
EnviEFH: Η Περιβαλλοντική Διάσταση στη Χαρτογράφηση των Σημαντικών Ενδιαιτημάτων Ψαριών
που συντονίστηκε από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
Πληροφορίες: Βασίλης Βαλαβάνης email

Δείτε τη ταινία και στην ιστοσελίδα του Ενυδρείου Κρήτης